Афіша подій СХІД ОПЕРА. Дізнайся тут >

ЗАПРОШУЄМО ВАС НА ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЮ ЩОДО ПОЧАТКУ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ ПРОЄКТУ

Шановні колеги, запрошуємо вас на прес-конференцію щодо початку практичної роботи проекту Музично-театральної резиденції "Light & Space" на базі СХІД ОПЕРА. Прес-конференція відбудеться 20 серпня 2021 року, о 13:00, на Камерній сцені СХІД ОПЕРА (ХНАТОБ, 2-й рівень фойє).

Спікери:

Олег Оріщенко – генеральний директор-художній керівник СХІД ОПЕРА, заслужений діяч мистецтв України

Дмитро Морозов – головний диригент СХІД ОПЕРА, тьютор, заслужений діяч мистецтв України

Жанна Чепела – режисерка СХІД ОПЕРА, співкоординаторка, тьютор, членкиня ради кураторів

Олександр Лапін – провідний соліст СХІД ОПЕРА, заслужений артист України, художник з костюмів, сценограф, тьютор

Олександра Крмаджян – художниця, дизайнерка, сценографиня, режисерка, організаторка творчих заходів та громадська діячка, тьютор

 

Резиденція «Light & Space» – це унікальний для України проєкт, спрямований на опанування нових знань у сфері цифрових технологій сценічного освітлення. В сучасному театрі світло та медіа технології є одним з найбільш виразних компонентів вистави. Сьогоднішній глядач, «розбещений» цифровим кіно, відеоіграми та мультимедіа-ресурсами поп-культури потребує яскравого, емоційного театрального видовища.

При цьому в Україні не існує навчального закладу вищого ступеня акредитації, що дає спеціалізацію «художник з освітлення». Окремі факультативи вишів спрямовані на світлове оформлення кіно та івентів поп-культури. Також більшість театрів не мають достатньої сучасної матеріально-технічної бази, оскільки сучасна світлова апаратура дуже багато коштує.

Тому за фінансової підтримки Українського культурного фонду ми зібрали на базі ХНАТОБу кращих фахівців – «зірок» в галузях сценічного світла, сценографії та театральної режисури, які за 14 днів лекцій, майстеркласів та інтенсивів поділяться своїми знаннями та практичними напрацюваннями з молодими спеціалістами, які працюють в театральній та концертній сферах.

За результатами проведеного відбору до участі запрошені 15 осіб: режисери музичного театру, художники-сценографи, художники з освітлення. І саме ці люди будуть в майбутньому творити сучасну сценографію українського театру та шоу-бізнесу! А вже 3 вересня на Великій сцені СХІД ОПЕРА разом з Великим симфонічним оркестром під управлінням маестро Дмитра Морозова вони поставлять мультимедійний перформанс – світло-музичну виставу, на яку запрошуються всі бажаючі (вхід вільний за реєстрацією на skhidopera-hub.com)

Проєкт проходить за фінансової підтримки Українського культурного фонду, генеральний інформаційний партнер Накипіло.

 

 

WE INVITE YOU TO THE PRESS CONFERENCE DEDICATED TO THE BEGINNING OF THE PRACTICAL WORK OF THE PROJECT

 

Dear colleagues, we invite you to the press conference dedicated to the beginning of the practical work of the project Musical and Theater Residence "Light & Space" on the basis of SKHID OPERA. The press conference will take place on August 20, 2021, at 13:00, on the Chamber Stage of SKHID OPERA (KhNATOB, Second level of the lobby).

 

Speakers:

Oleg Orishchenko – Director General-Artistic Director of SKHID OPERA, Honoured Artist of Ukraine

Dmytro Morozov – Chief Conductor of SKHID OPERA, tutor, Honoured Artist of Ukraine

Zhanna Chepela – Director, co-coordinator, tutor, member of the board of curators

Oleksandr Lapin – Honored Artist of Ukraine, costume designer, set designer, tutor

Oleksandra Krmadzhian – Artist, designer, set designer, director, organizer of creative events and public figure, tutor

 

The Light & Space Residence is a unique project for Ukraine, aimed at acquiring new knowledge in the field of digital stage lighting technologies. In modern theater, light and media technologies are one of the most expressive components of a performance. Today's audience, "spoiled" by digital cinema, video games and multimedia resources of pop culture need a bright, emotional theatrical spectacle.

At the same time, in Ukraine there is no educational institution with the highest degree of accreditation, which specializes in the profession of "Lighting artist". Some electives of universities are aimed at lighting design of movies and pop culture events. Also, most theaters do not have sufficient modern material and technical base, as modern lighting equipment costs a lot.

Therefore, with the financial support of the Ukrainian Cultural Foundation, we have gathered on the basis of KhNATOB the best specialists – "stars" in the fields of stage lighting, scenography and theater directing, which are going to share their knowledge and practical experience with young professionals in theatre and concert spheres during 10 days of lectures, workshops and intensive training sessions.

According to the results of the selection, 15 people were invited to participate: musical theater directors, scenographers, lighting artists. These people will create modern scenography of Ukrainian theater and show business in the future! And on September 3, on the Grand Stage of SKHID OPERA, accompanied by the Grand Symphonic Orchestra under the direction of the maestro Dmytro Morozov they will present a multimedia light and musical performance, to which everyone is invited (entrance is free by registration at skhidopera-hub.com).

The project is financially supported by the Ukrainian Cultural Foundation, the general information partner is “Nakypilo”.