Афіша подій СХІД ОПЕРА. Дізнайся тут >

Відкрилася Перша музично-театральна резиденція «Light & Space»

Сьогодні в Харківському національному академічному театрі опери та балету імені М.В. Лисенка / СХІД ОПЕРА відкрилася Перша музично-театральна резиденція «Light & Space». Цей унікальний проєкт, здійснений за підтримки Українського культурного фонду, зібрав на базі на базі Молодіжного Музичного Хабу СХІД ОПЕРА молодих художників з освітлення, режисерів, сценографів з різних міст України – Дніпра, Києва, Львова, Одеси, Харкова.

Завданням резиденції стало надання учасникам проєкту нових знань у сфері цифрових технологій сценічного освітлення, розвинення їхніх навичок з розробки світлової партитури буд-якої театральної вистави і оперно-балетної зокрема. В програмі, яка триватиме з 20 серпня до 3 вересня, планується проведення творчих конкурсів, лекцій, воркшопів, пітчингу, тренінгів для уміння працювати в команді, а також практична робота над особистими проєктами учасників і підсумковий показ цих проєктів у вигляді світлового шоу під супроводом симфонічного оркестру СХІД ОПЕРА.

Заступник генерального директора ХНАТОБ ім. М.В. Лисенка Ольга Євдокимова відзначила, що одним з головних факторів у роботі резиденції є надзвичайно потужний склад тьюторів, і лекції, які будуть ними прочитані, та величезний фаховий досвід цих майстрів не просто стануть дуже корисними для молодих митців, а й стимулюватимуть їхній професійний розвиток.

 

 

THE FIRST MUSIC AND THEATER RESIDENCE "LIGHT & SPACE" IS OPEN

 

Today at the Kharkiv National Academic Opera and Ballet Theater named after MV Lysenko / SKHID OPERA the first Music and Theatre Residence "Light & Space" has been opened. This unique project, supported by the Ukrainian Cultural Foundation, brought together on the basis of the Youth Music Hub SKHID OPERA young lighting artists, directors, set designers from different cities of Ukraine – Dnipro, Kyiv, Lviv, Odesa, Kharkiv.

The task of the residence was to provide project participants with new knowledge in the field of digital technologies of stage lighting, development of their skills in developing the light score of any theatrical performance and opera and ballet performances in particular. The program, which will be held from August 20 to September 3, includes creative competitions, lectures, workshops, pitching and training sessions for teamwork, as well as practical work on personal projects of participants and the final display of these projects in the form of a light show accompanied by the symphonic orchestra of SKHID OPERA.

Deputy Director General of KhNATOB named after M.V. Lysenko Olga Yevdokymova noted that one of the main factors in the work of the residence is an extremely strong selection of tutors, as well as the lectures they will give. The vast professional experience of these experts will not only be very useful for young artists, but also stimulate their professional development.