Афіша подій СХІД ОПЕРА. Дізнайся тут >

Перший день музично-театральної резиденції «Light & Space»

Перший день музично-театральної резиденції «Light & Space», яка проходить на базі Молодіжного Музичного Хабу Харківського національного академічного театру опери та балету імені М.В. Лисенка / СХІД ОПЕРА виявився для її учасників динамічним і багатим на події. Після ранкового спілкування з організаторами форуму і знайомства між собою у них все одно залишилося чимало питань. Адресувати їх тьюторам молоді митці вирішили вже прямо під час пресконференції, через що на ній панувала невимушена атмосфера.

На пресконференції учасників резиденції привітав член ради кураторів – головний диригент СХІД ОПЕРА, заслужений діяч мистецтв України Дмитро Морозов, котрий акцентував увагу присутніх на тому, що театр вже брав участь у подібних проєктах для мистецької молоді, але вперше приділив увагу саме питанням освітлення сцени. Він, як співкоординаторка проєкту, членкиня ради кураторів Жанна Чепела, висловили занепокоєння станом професійної освіти у цій сфері. Спробу певною мірою подолати сьогоднішню неблагополучну ситуацію з кадрами в освітлювальних цехах куратори і вважають одним із завдань резиденції.

Щоб навчити молодь різних театральних професій знаходити спільну мову, учасників розділять на трійки, до кожної з яких увійдуть режисер, художник-сценограф і художник з освітлення, котрі працюватимуть над спільним проєктом. Ще один представник ради кураторів, заслужений артист України Олександр Лапін закликав учасників резиденції під час роботи над проєктами максимально звільнити свою фантазію та позбутися будь-яких стереотипів.

Спеціальний гість резиденції Олександр Маншилін, проєктний менеджер «Платформи сучасного танцю», одразу після пресконференції провів презентацію інноваційної технології ALTstage – «доповненої реальності», яка допомагає долати дистанцію між сценою та глядачем. Вона зацікавила молодих митців новими можливостями у сфері розширення сценічного простору за рахунок використання додаткових засобів виразності. Звичайно, перегляди трансляцій вистав вдома віднедавна стали масовою практикою, яку стимулювала пандемія. Тим не менш, подібні нові технології застосовують у таких переглядах не так часто.

Від питань технічно-теоретичних учасники резиденції перейшли до практики. Завідувач постановної частини СХІД ОПЕРА з експлуатації Юрій Мозир провів своєрідну екскурсію за лаштунками, продемонстрував гостям можливості сцени театру. Втім, це зовсім не була просто приємна прогулянка – адже серед об’єктів, які знаходилися у службових приміщеннях, учасники мали відібрати ті, що знадобляться їм для майбутнього перформансу.

Завершила перший день проведення резиденції лекція київської архітекторки та сценографині – співзасновниці, художниці-постановниці, кураторки візуальних проєктів ГО «Культурне об’єднання HRONOTOP.UA» Олександри Крмаджян.

Day 1 of the music and theatre residence "Light & Space"

The first day of the music and theatre residence "Light & Space", which takes place on the basis of the Youth Music Hub of the Kharkiv National Academic Opera and Ballet Theater named after M.V. Lysenko / SKHID OPERA turned out to be dynamic and eventful for its participants. After the morning conversation with the organizers of the forum and acquaintance with each other, they still have a lot of questions. The young artists decided to address them to the tutors right during the press conference creating a relaxed atmosphere of the event.

At the press conference, the participants of the residence were welcomed by Dmytro Morozov, Honoured Artist of Ukraine, member of the board of curators and the chief conductor of SKHID OPERA, who noted that the theatre had already participated in similar projects for artistic youth, but for the first time the attention is focused on the problems of scenic lighting. He, as the co-coordinator of the project and the member of the board of curators Zhanna Chepela, expressed concern about the level of professional education in this sphere. The curators consider the attempt to overcome today's unfavorable situation with the theatre lighting staff as one of the tasks of the residence.

In order to teach young people of different theatrical professions to find a common language, participants will be divided into groups of three, each to include a director, a set designer and a lighting artist, who will work on a joint project. Another representative of the board of curators, Honoured Artist of Ukraine Oleksandr Lapin called on the participants of the residence to free their imagination as much as possible and to get rid of any stereotypes while working on the projects.

Special guest of the residence Oleksandr Manshylin, project manager of the "Modern Dance Platform", immediately after the press conference gave a presentation of the innovative ALTstage technology - "augmented reality", which helps shortening the distance between the stage and the audience. It generated great interest among the young artists by its new opportunities in the sphere of expanding the scenic space through the use of additional means of expression. Of course, watching broadcasts of performances at home has recently become a widespread practice, additionally stimulated by the pandemic. However, such new technologies are not used very often during such broadcasts.

From technical and theoretical questions, the participants of the residence proceeded to practice. Yuri Mozyr, the head of the operational department of the production unit of SKHID OPERA, conducted a kind of behind-the-scenes tour and showed the guests the possibilities of the theater stage equipment. At the same time, it was not just a pleasant tour, as among the objects located in the service rooms, the participants were to select those that they will need for their future performances.

The first day of the residence ended with a lecture by Oleksandra Krmadzhian, architect and scenographer from Kyiv and co-founder, production designer, curator of visual projects of the NGO “Cultural Association HRONOTOP.UA”.