Афіша подій СХІД ОПЕРА. Дізнайся тут >

Дванадцятий день музично-театральної резиденції «Light & Space»

Марія Волкова – серед професіоналів це ім’я відоме настільки, що коментарів не потребує. Переважна кількість проєктів «NOVA OPERA», театру «Дах» і значна – Центру Леся Курбаса – справа її рук, її інтелекту, почуттів і професіоналізму.

Навіть нема сенсу зараз відтворювати зміст її лекції та майстеркласу: варто було б назвати це унікальним практичним посібником, де можна знайти будь-які конфігурації протистояння близьких «родичів» – проектора та прожектора. Дуже хотілося б почути від професіонала такого рівня якісь узагальнення, але… Марія Волкова і позиціонувалась як практик – і все, що вона говорила, варто було б значній кількості художників з освітлення, котрі працюють в Україні, просто законспектувати, бо, здається, лекторка не пропустила жодного можливого випадку конфлікту означених приладів і давала настільки конкретні й докладні рекомендації, що… захотілося все кинути та йти у художники з освітлення, бо, здається, цим людям підвладне все!

Варто зазначити, що всі процеси мають свій початок, іноді не всіма простежений: майже сто років тому, саме у Харківському державному театрі опери та балету, тоді Столичному, говорили про виняткову значущість світла – і робили фантастичні експерименти! Можливо, прийшов час повернутися до цих питань на новій стадії розвитку!

Власне, не хочеться повторюватися і викликати співчуття наших глядачів до учасників резиденції – так, на них найближчі дні чекатиме дуже важка, але вдячна праця. Але вони самі обрали свій жереб))) Третє вересня не за горами, і за цей час, ще й з такими тьюторами, їхні роботи мають зрости у професійному відношенні надзвичайно високо!

Day 12 of the music and theatre residence "Light & Space"

Maria Volkova – this name is so well-known among professionals that it does not require any comments. The majority of projects of NOVA OPERA, the Theater “Dakh” and the Les Kurbas Center are the work of her hands, intellect, feelings and professionalism.

It is not even needed to reproduce the content of her lecture and master class here: it should be called a unique practical guide, where you can find any configurations of confrontation of close "relatives" - a projector and a spotlight. One would very much like to hear some generalizations from a professional of such level, but … Maria Volkova has such a vast practical experience that and everything she said is an invaluable information for the majority of lighting artists working in Ukraine, because it seems that the lecturer did not miss any possible case of conflict of these devices and gave such specific and detailed recommendations that… one would want to give up everything and start the career of a lighting artist, because it seems that these people can do everything!

It is worth noting that all processes have their origins, sometimes noticed by the majority of people: almost a hundred years ago, it was at the Kharkiv State Opera and Ballet Theater, at that time the theatre of the capital of Ukraine, the discussion about the exceptional significance of light was raised and fantastic experiments were made! Maybe mow it's time to return to these issues at a new stage of development!

And again, a very difficult but rewarding work awaits the participants of the residence in the coming days. However, it was their personal choice. The third of September is near, and during this time, with such tutors, their works are to professionally grow to an extremely high level!