Афіша подій СХІД ОПЕРА. Дізнайся тут >

Тринадцятий день музично-театральної резиденції «Light & Space»

Сьогодні зранку до ночі тривала робота учасників резиденції над своїми проєктами. На Великій сцені ХНАТОБ імені М.В. Лисенка / СХІД ОПЕРА вони разом з тьюторами Світланою Змєєвою, Сандрою Крмаджян, Олександром Лапіним і Жанною Чепелою шліфували кожну деталь інсталяцій, працювали зі світлом, буквально до міліметру вимірюючи, де саме має знаходитися світловий промінь. Справжнім героєм дня всі назвали завідувача постановної частини з експлуатації, заслуженого працівника культури України Юрія Мозира. Він був «нарозхват» – кожному допомагав не тільки цінними порадами, а й власноруч.

Часу в авторів сміливих світлових концепцій залишається все менше: вже завтра зранку перша оркестрова репетиція, і учасники резиденції прекрасно розуміють, наскільки відповідальною буде вона для них. Тож, коли йшлося про те, що працювати їм довелося і вдень і вночі, це аж ніяк не було красивою фразою – на репетиції з оркестром треба показати готову роботу, там вже дрібними деталями не займешся. Отже, сил ніхто не шкодував, все робили з максимальною віддачею. А тому й результати, сподіваємося, порадують – тим більше, що вже є чимало зацікавлених, які зареєструвалися на закритий показ – світло-музичне шоу!

Day 13 of the music and theatre residence "Light & Space"

This day was completely dedicated to the work of the participants of the residence on their projects. On the Grand Stage of KhNATOB named after M.V. Lysenko / SKHID OPERA, together with the tutors Svitlana Zmieieva, Oleksandra Krmadzhian, Oleksandr Lapin and Zhanna Chepela, they refined every detail of the installations, worked with light, literally measuring to millimeter where exactly the light beam is to be projected. Everyone called the head of the operational department, Honoured Worker of Culture of Ukraine Yuri Mozyr a real hero of the day. He was in great demand among the participants and helped everyone not only with valuable advice, but also with his own hands.

The authors of challenging lighting concepts have less and less time: tomorrow morning the first orchestral rehearsal is to be held, and the participants of the residence are well aware of how responsible it will be for them. So, they literally worked day and night in order to show the finished work at the rehearsal with orchestra. So, no everyone performed at their best, everything was done with maximum efficiency. And that's why the results, we hope, will be more than rewarding, especially since there are already a lot of interested people who have registered for the preview of the light and music show!