Афіша подій СХІД ОПЕРА. Дізнайся тут >

Змєєва Світлана

Художниця зі сценічного освітлення, фотографка. Співзасновниця, технічна директорка візуальних проєктів, кураторка проєктів, фотографка ГО «Культурне об’єднання HRONOTOP.UA». Співробітниця Арт-центру ім. Івана Козловського. Фіналістка турніру «lvsdesign».

Як художниця з освітлення брала участь у роботі фестивалів GOGOLFEST (2016–2019) , «Оперний вікенд» (2018), 4DCD Art Festival (2019), TDSF-Totem Dance Solo Festival (2019), «Am I Jazz?» (2020) та ін.; працювала над оперними проєктами «Чорнобильдорф» / Chornobyldorf (об’єднання NOVA OPERA), «НІЧ» (ГО «Культурне об’єднання HRONOTOP.UA»), «Фігаро» (КМАТОБ, реж. О. Тараненко), «Доля Доріана» (ГО «Культурне об’єднання HRONOTOP.UA», реж. А. Литвинов); над виставами «Дім таємничого М» (реж. О. Коляденко), «Вартові мрій» (реж. Костя Томільченко), «Кольорові ігри» (реж. Б. Беневічуте), «Коридор» (реж. Ю. Пристаєцький), «Три сестри» (реж. І. Мощицький), «Священна весна» (реж. К. Шишкарьова) та ін.; над концертами Dakh Daughters Band, Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру України Kyiv Fantastic Orchestra. Starlight rental: «Один за всіх», «Зважені та щасливі», «Цієї миті рік по тому», «Дім таємничих пригод».

SVITLANA ZMIEIEVA

Scenic lighting designer, photographer. Co-founder, technical director of visual projects, project curator, photographer of the NGO "Cultural Association HRONOTOP.UA". Member of the Art Center named after Ivan Kozlovsky. Finalist of the competition “lvsdesign”.

As the lighting designer, participated in the festivals GOGOLFEST (2016–2019), “Opera Weekend” (2018), 4DCD Art Festival (2019), TDSF-Totem Dance Solo Festival (2019), “Am I Jazz?” (2020) and others; worked on opera projects "Chornobyldorf" (artistic association NOVA OPERA), "NIGHT" (NGO "Cultural Association HRONOTOP.UA"), "Figaro" (KMATOB, directed by Oksana Taranenko), "The Fate of Dorian" (NGO "Cultural Association HRONOTOP.UA", directed by A. Litvinov); performances "House of the Mysterious M" (directed by O. Koliadenko), "Guardians of Dreams" (directed by K. Tomilchenko), "Colorful Games" (directed by B. Benevichute), "Corridor" (directed by Yu. Prystaietsky), "Three Sisters" "(Directed by I. Moshchytsky)," The Rite of Spring "(directed by K. Shyshkariova), etc .; concerts of the Dakh Daughters Band, the State Academic Variety Symphonic Orchestra of Ukraine, Kyiv Fantastic Orchestra. Starlight rental: "One for all", "Weighed and happy", "This moment a year later", "House of mysterious adventures".